Božská péče
pro tělo i duši.

Péče o suchou kůži,atopický ekzém

Obsah

 • příčiny vzniku
 • ošetření a prevence
 • atopický ekzém
 • léčba
 • režimová doporučení

Jaké jsou základní funkce kůže Kůže se skládá ze tří vrstev – pokožky – škáry – podkožní tukové tkáně. Jednotlivé vrstvy mají různé funkce, avšak společně tvoří navzájem komunikující celek. Hlavním úkolem kůže je vytvořit bariéru a chránit vnitřní prostředí organizmu před vnějšími nepříznivými vlivy.

 • pokožka
 • škára
 • podkožní tuková tkáň

Pokožka je nejsvrchnější část kůže. Pro hydrataci má nepostradatelný význam.Vrstva rohová,zrnitá,ostnitá zárodečná.Mezi vrstvou rohovou a zrnitou může být vrstva světlolomná. Přítomná je zejména na dlaních a ploskách.

Jak se projevuje správný obsah vody na vlastnostech kůže ?

Při optimálním obsahu vody (přesnější pojem je hydratace) v kůži je pokožka správně napnutá (optimální turgor), ale i velmi dobře elastická a na dotyk je hladká.
Jak se projevuje správný obsah vody na vlastnostech kůže?

Proč je voda důležitým faktorem správné bariérové funkce kůže ?

Vodu si často představujeme jako tekutinu nalitou ve sklenici vody či plynoucí v řece, avšak základní stavební jednotkou je molekula vody. To, co vidíme, jsou miliardy i více molekul vody spojených navzájem vodíkovými můstky. Voda má výjimečné tlumivé vlastnosti. Vzpomeňme si, jaké mimořádné ochranné účinky má před ultrafialovým nebo radioaktivním zářením. Odděluje vnitřní prostředí našeho těla od okolí. Přitom není zcela nepropustná a společně s dalšími látkami (zejména lipidy) v pokožce vytváří jedinečnou výběrově propustnou linii. Zjednodušeně se podobá celníkovi u hraniční závory, který pustí jen toho, kdo je užitečný nebo alespoň bezpečný pro vnitřní prostředí. Nesmíme zapomenout také na to, že optimální hydratace kožního povrchu je důležitá pro rozvoj fyziologických mikroorganizmů, které pomáhají udržovat již zmíněnou bariérovou funkci.
Voda má v kůži i jiné úkoly, které jsou společné s jejími vlastnostmi v celém organizmu. Probíhají v ní metabolické procesy, je nosičem mnoha biologicky aktivních látek a má regulační funkce.

Co udržuje vodu v kůži ?

Zatímco vodě, která teče z kohoutku, dává pevný tvar nádoba, do které ji vypouštíme, kůže takový prostředek nemá. Přesto si v průběhu vývoje vytvořila několik mechanizmů pro udržení vody. Většina z nich je uložena blízko povrchu pokožky, v úrovni dvou jejích vrstev – stratum corneum a stratum granulosum. Je to pochopitelné – blízkost povrchu umožňuje rychlé ,,nasátí“ vlhkosti z okolí nebo naopak snadný odpar. Na druhé straně to přináší i nevýhody – narušení nejsvrchnějších vrstev kůže, například chemickými prostředky, vede ke ztrátě schopnosti regulovat vodní hospodářství – kůže se stává suchou a často i citlivou. Hydrataci v nejpovrchovějších vrstvách kůže udržují látky s velkou vazebnou kapacitou pro vodu. K nim náleží některé typy lipidů (tuků), které vytvářejí vrstvy, mezi nimiž je voda poutána. Na hydrataci se dále podílí bílkoviny buněčných stěn keratinocytů (keratinocyt je základní buňka pokožky) a některé další látky - viz dále. 


Co znamená pojem suchá kůže ?

Většina z nás rozezná velmi dobře stav, kdy je kůže suchá. Je spojený s projevy, jakými jsou napnutí pokožky nebo ztráta elasticity kůže. Současně klient často vnímá místní svědění až pálení, které může být spojeno se začervenáním kůže. Typické bývají drobné šupinky – šupění povrchu pokožky. V extrémních případech vznikají prasklinky.

Maz a voda – dva základní faktory, které ovlivňují hydrataci kůže.

Výše popsané důvody vedou k tomu, že pouze stav rovnováhy vody a látek vodu poutajících představuje optimální hydrataci. Především dostatečná a strukturně správná tvorba kožních lipidů je důležitou podmínkou správné vlhkosti kůže – zejména jejích svrchních vrstev.

Je suchá kůže nemoc ?

Suchá kůže není nemoc, ale může být projevem onemocnění. Typické choroby, se kterými je spojena suchost kůže v určité jejich fázi, představují například atopický ekzém nebo ichtyóza (porucha rohovění kůže provázená suchostí a šupinatostí). Většina onemocnění spojených se suchostí pokožky souvisí s poruchou tvorby epidermálních lipidů. Míra suchosti kůže však nemusí být spojena se žádným patologickým stavem. Typickým příkladem ,,zdravé“ suché kůže je dětská kůže nebo kůže seniorů.


Může vzniknout suchá pokožka jako následek nevhodné péče o kůži ?

Ano. Metaanalýza studií provedených na toto téma v letech 1990 – 2003 (Svoboda, P., Možnosti prevence atopické dermatitidy se zvláštním zřetelem ke kojení jako preventivnímu faktoru, LF MU, Brno, 2005) ukázala, že téměř 35% osob s projevy suché kůže si tento stav vyvolalo vnějšími faktory.

Nejčastější vnější vlivy vedoucí k rozvoji suché kůže

práce:

 • přímý kontakt čisticích a mycích prostředků s kůží,rizikový faktor tenzidy
 • práce s chemickými látkami,rizikový faktor organická rozpouštědla
 • práce ve stavebnictví,rizikový faktor vápno, cement, stavební materiály
 • stravovací provozy,rizikový faktor rychlé změny teploty a vlhkosti
 • strojírenský průmysl a opravárenství,rizikový faktor tenzidy, mazací směsi,ropné frakce
 • zemědělství,rizikový faktor  hnojiva, změny teplot, sluneční záření
 • nevhodné kosmetické ošetření,rizikový faktor etanol a jiné vysušující látky

Co chybí suché kůži více – maz nebo voda ?

Podmínkou pro rozvoj chronické suchosti pokožky je ztráta její schopnosti poutat a udržet vodu. Mnoho lidí se domnívá, že postačí gel nebol krém s vysokým obsahem vody, aby se obnovila optimální hydratace. Několik okamžiků po aplikaci se zdá, že je to správná cesta. Záhy však zjistíte, že vaše kůže je ještě sušší, než byla před použitím přípravku. Je to proto, že vodu dopravenou prostřednictvím kosmetiky do kůže nemá co zachytit. Chybí poutající složky – viz výše. Voda se rychle odpaří a strhne s sebou zbytky vlhkosti, které byly v pokožce přirozeně obsaženy.

Zhoršuje se suchost kůže v určitém ročním období ?

Ano. Typické je zhoršení stavu v suchém a chladném ročním období (konec podzimu, zima).

Je svědění a začervenání po koupeli typické ?

Ve většině případů ano. Ať již se jedná ,,jen“ o suchost pokožky nebo je spojena například s kožní atopií, vždy je nedostatečně tvořen ochranný povrchový kožní film. Teplá voda a většina mýdel ovlivní reaktivitu kůže, která se stává více citlivou.

Je u suché pleti vhodnější sprchování a jaká mýdla používat ?

Nejlepší je krátkodobá sprcha teplou (nikoliv horkou) vodou. V zimním období, pokud nevykonáváme žádnou znečišťující práci nebo se příliš nepotíme, můžeme volit sprchu 1x za 2 dny.

Dráždí pot suchou pokožku ?

Ano. Pot obsahuje řadu kyselých složek a jednoduché soli, které vyvolávají podráždění povrchu kůže, jenž není krytý dostatečným množstvím ochranného tukového filmu.

Je suchá kůže dědičná ?

Dědičné mohou být sklony k suchosti pokožky. K vrozeným faktorům, které ji ovlivňují, patří například počet mazových žláz nebo aktivita regulačních enzymů zodpovědných za správný poměr tvorby lipoidních látek typu cholesterolu a skvalenu. Dědičný je i sklon k atopii – viz dále.

Je stárnutí kůže spojené s jejím sesycháním ?

Zpravidla ano. S věkem se snižuje celkový podíl vody na hmotnosti organizmu. Roli hraje i nástup tzv. fyziologické sebostázy, při které dochází k postupnému útlumu aktivity mazových žláz a mění se vlastnosti vazebné kapacity pro vodu ve škáře.

Co znamená konstituční suchost kůže ?

Tímto pojmem označujeme suchost pokožky zapříčiněnou vrozenými faktory, avšak bez zjevné souvislosti s kožním onemocněním.

Jaká onemocnění jsou spojena se suchostí kůže ?

Na prvním místě je nezbytné uvést ekzémová onemocnění, zejména atopický ekzém. Především v jeho chronické nebo subchronické fázi bývá pokožka dehydratovaná, suchá, olupující se a nezřídka praskající. I nepostižená kůže atopika je sušší v porovnání se zdravým člověkem. Rovněž celá řada profesionálních dermatitid včetně kontaktních alergií a mikrobiálních ekzémů je v různé míře spojena se suchostí kůže. Dehydratace pokožky se projevuje i při chorobách ledvin, jater nebo při snížené funkci štítné žlázy.

Mohou léky zapříčinit suchost kůže ?

Ano, ale jedná se o velmi malou skupiny léků, které ovlivňují činnost mazových žláz. Do této kategorie patří perorálně podávané deriváty vitamínu A a blokátory aktivity androgenních hormonů. Oba druhy léků se používají zejména pro léčbu akné a případná suchost kůže jimi vyvolaná je stav krátkodobý.

Kdy navštívit se suchou kůží lékaře ?

Pro klienta je někdy obtížné rozhodnout, zda suchost jeho pokožky je ještě normální. Neuděláte žádnou chybu, když se poradíte se svým praktickým lékařem, který zhodnotí stav a určí, zda vyžaduje jinou intervenci. Další možností je objednání se do Centra estetické dermatologie SynCare na www.syncare.cz, kde lékaři-dermatologové podrobně vyšetří vaši pokožku.

Lze vyléčit suchost kůže ?

Pokud je suchost jedním z projevů základního onemocnění, pak lze jeho léčbou dosáhnout zmírnění nebo odstranění projevů suchosti kůže. Je však třeba mít na paměti, že například atopický ekzém je projev atopie, která je léčitelná, ale není vyléčitelná. Její kožní symptomy, včetně změň stavu hydratace, se mohou objevit ale i vytratit v kterémkoliv věku. Pokud je dehydratace způsobena jiným faktorem (například práce s vysušujícími chemikáliemi), pak lze odstraněním příčiny nezřídka ,,vyléčit“ i suchost kůže.

Může být suchá kůže dobře hydratovaná ?

Ano, ale jen ve zcela specifických případech. Typická je velmi dobře hydratovaná a přitom suchá kůže dětí. Tento stav je dán sníženou aktivitou mazových žláz v dětství a schopností dětské kůže rychleji doplňovat ztráty vody pokožkou z vnitřních rezerv. V dospělém a seniorském věku však platí prakticky bez výjimky: Suchá kůže je současně kůží dehydratovanou.

Proč samotná voda aplikovaná na povrch kůže prohlubuje stav suchosti pleti ?

Suché pleti chybí primárně látky (zejména tukového charakteru), které poutají vodu. Proto prostá aplikace vody ve formě roztoku, gelu nebo krému s minimem tukových látek vede ke zhoršení projevů suché kůže.


Co znamená pojem hydratační látka ?

Hydratační látka má schopnost poutat vodu (např. kyselina hyaluronová nebo urea) nebo bránit jejímu odparu (např. ceramidy).

Hlavní účinné látky obnovující schopnost kůže poutat vodu.

typ látky:

 • Lipoidní látky(např. ceramidy, cholesterol nebo skvalen),vlastnosti podílí se na tvorbě lamelárních vrstev v pokožce a poutají vodu.
 • Lipidy - tuky (např. glyceridy se zastoupením mastných kyseliny typu kyseliny linolenové,vlastnosti spolupodílí se s lipoidy na tvorbě tukových vrstev a ochranného tukového filmu na povrchu pokožky. 
 • Látky s vysokou vazebnou kapacitou pro vodu(např. urea, kyselina pyrrolidon karboxylová (PCA), kyselina mléčná nebo hyaluronová,vlastnosti společně tvoří NMF (Natural Moisturizing Factor) v kůži.

Jak se stanovuje množství vody v kůži ?

Hydrataci pokožky zle odvodit z napnutí kožní řasy a kožního turgoru, ale tyto metody jsou jen orientační. Přesně se určuje hydratace měřením kapacitance kožního povrchu. Taková zařízení jsou k dispozici v některých ambulancích, lékárnách nebo ve specializovaných kosmetických salonech.Měření se doplňuje o sebumetrické stanovení množství kožního mazu.

Jaká je základní podmínka pro výběr vhodného přípravku při suchosti kůže ?

Přípravek, který má být určený pro ošetření suché pleti, musí obsahovat optimální poměr vody a látek, které vodu dokáží poutat.

 • Suchá kůže typ emulze olej ve vodě nebo voda/olej/voda.Vhodná účinná látka některé rostlinné oleje 
 • Velmi suchá kůže olej ve vodě.Vhodná účinná látka některé rostlinné oleje, urea, PCA, kyselina hyaluronová

Je biokosmetika vhodná pro péči o suchou kůži ?

Používání biokosmetiky je nový trend, který přišel do střední Evropy od našich západních sousedů. Pokud má biokosmetika nezávislý certifikát (např. KEZ-CPK, Cosmebio, BDIH), pak se tato informace musí objevit na etiketě přípravku. Jen tak si můžete být jistí, že neobsahuje dráždivé konzervační látky, syntetická barviva nebo parfémy. Biokosmetika může za jistých okolností snížit riziko rozvoje podráždění pokožky nebo alergické reakce, musí však být aplikovaná ve vhodné formě.

Je dekorativní kosmetika vhodná pro suchu pleť ?

Záleží na typu. Klasické stíny, pudry a make-upy v práškové podobě mohou velmi suchou pleť dráždit a dále vysušovat. Naopak vhodné jsou některé tekuté make-upy s obsahem olejů, které chrání suchou pleť (řada SoftTouch SynCare).

Jak ošetřovat suchou ,,zdravou“ kůži ?

Tento typ pleti bývá současně citlivý. Proto volíme přípravky bez parfémů a vyhýbáme se i syntetickým konzervačním látkám. Ve složení by rovněž neměl být etanol (Alcohol) nebo nadměrné množství jiných alkoholů (glycerin, propylenglykol, butylengylkol aj.). Například glycerin v koncentracích do 5% přispívá k obnově hydratace pokožky, ale v množství 10% a více může naopak vysušovat. Proto jsou pro mytí pleti zcela nevhodná tzv. glycerinová mýdla.

Ošetření suché pleti dermokosmetikou SynCare.

Dermatologové stále častěji skloňují ve vztahu k péči o pokožku slovní spojení: racionální hygienická péče. Racionální znamená ZDŮVODNĚNÁ. Musíme tedy vědět, proč daný kosmetický přípravek nebo postup použijeme. Kosmetika aplikovaná beze smyslu nemá význam nebo může dokonce uškodit. Hygienická znamená PROSPĚŠNÁ PRO ZDRAVÍ KŮŽE. Vybíráme takovou kosmetiku, která svým složením bude tolerantní ke kůži. Neměla by obsahovat parfémy, dráždivé konzervační látky nebo umělá barviva. Ve vztahu k suché pokožce je důležité, aby měla optimální poměr tukových a vodných složek, přičemž tukové složky by měly být na bázi rostlinných esterů nebo ceramidů a ve vodné fázi by měly být rozpuštěny látky poutající vodu - viz výše.

A Čištění a odlíčení pleti

Čisticí emulze, 120 ml, bez parfému.Vlastnosti: Šetrně odličuje a povrchově čistí suchou pokožku. Neobsahuje parfém ani emulgátory.

Čisticí gel, 75 ml – BIOKosmetika, bez konzervace Vlastnosti: Představuje variantu k Čisticí emulzi. Neobsahuje parfém ani konzervační látky.

Tonikum hydratační, 200 ml, bez parfému Vlastnosti:Dočišťuje pleť po odlíčení a povrchovém čištění. Neobsahuje parfém ani alkohol.

B Výživa pleti


Sérum zklidňující, 20 ml, bez parfému Vlastnosti: Obsahuje panenský olej meruňkových jader v bio kvalitě, ureu a zklidňující bisabolol. Dodává pleti změkčující, hydratační a tukové složky.

Zklidňující maska, 75 ml, bez parfému Vlastnosti: Nahrazuje chybějící tukový film na pokožce a podporuje účinek séra. Obsahuje panenský olej meruňkových jader v bio kvalitě, bisabolol a pantenol.

Sebucel krém, 75 ml, BIOKosmetika, bez parfému,bez konzervace Vlastnosti: Je vhodný pro závěrečné ošetření suché pleti. Může se použít i na další části těla, zejména pokud je pokožka popraskaná, šupinatí nebo svědí. Obsahuje sójový olej BIO, pupalkový olej BIO a ureu.

C Změkčení, hydratace a relipidace kůže – celého povrchu těla

Sebucel LIPOskin tělové mléko, 200 ml, bez parfému.Vlastnosti: Má výborné změkčující a přitučňující účinky. Jedná se o emulzi voda v oleji, která vytváří na pokožce potřebný tukový film. Mírní projevy šupinatění a praskání kůže. Obsahuje pupalkový olej, ureu a derivát kyseliny mléčné.

BalneoWELLNESS Atopyskin hydrofilní olej, 120 ml, bez parfému, bez konzervace.Vlastnosti: Jedná se o téměř 100% čistý sójový olej doplněný o šetrný emulgátor, který umožňuje jeho spojení s vodou. Je vhodný do koupele nebo pro přímou aplikaci na tělo jako přitučňující složka. Oceníte jej i u velmi malých dětí, které se nerady natírají krémy. Obsahuje sójový olej a látku polidokanol, která tlumí svědění.

D Mytí celého povrchu těla

SENSITIVE hydratační tělový šampon, 500 ml, bez parfému.Vlastnosti: Jedná se o syndet – tekuté kyselé mýdlo, které nenarušuje optimální pH povrchu pokožky. Na umytí celého těla postačí velmi malé množství. Obsahuje za studena lisovaný pupalkový olej v BIO kvalitě a derivát kyseliny mléčné.

Sprchování je vhodnější než mytí. Po koupeli se sušíme přikládáním ručníku na povrch těla, nikoliv třením o kůži. Pokud jste nepoužili BalneoWELLNESS Atopyskin hydrofilní olej nebo jiný hydrofilní olej do koupele, natřete se do 3 minut po koupeli přitučňujícím prostředkem typu Sebucel LIPOskin tělové mléko.

E Výživa

O výživě při suché kůži toho bylo napsáno mnoho. Někteří autoři uvádějí, že zaznamenali pozitivní účinek zvýšeného příjmu rostlinných olejů (sójový, pupalkový, olivový ) proti suché kůži. Tento efekt se přikládá především zvýšenému obsahu kyseliny gama-linolenové ve jmenovaných olejích. I zde platí zásada racionální výživy s rovnoměrným zastoupením všech složek.

F Oblečení

Suchá kůže je často dráždivá. Proto je nezbytné se vyhnout oblečení, ve kterém se můžete potit, a materiálům, které mechanicky dráždí (vlna, umělá vlákna aj.). Zásadou je vzdušnost a pohodlnost.

G Vnější prostředí

Suché a chladné období prohlubuje stav dehydratace kůže. Rovněž tak prudké změny teploty ( např. chladná ulice - teplá místnost ) škodí. Oblékáme se tak, aby dopady změn teploty a vlhkosti na kůži byly co nejmenší a umožnily postupnou aklimatizaci.

Zvláštní požadavky dle věkových skupin

Děti

Dětská pokožka je často suchá. Jedná se však o tzv. fyziologickou sebostázu, která zpravidla končí nástupem puberty. Dětskou pokožku nezatěžujeme žádnou kosmetikou s výjimkou vhodných mycích přípravků a přípravků pro ošetření pokožky celého těla. Zcela vylučujeme parfémy, parfémovanou a dekorativní kosmetiku. Pro děti platí doporučení v kategoriích C až G.

Dospělí

Suchost pokožky, která není zapříčiněna žádným kožním onemocněním (konstituční suchost), je stav, který vyžaduje pravidelnou hygienicky racionální péči o pokožku. Je třeba mít na paměti, že alkohol a kouření všeobecně zhoršují stav pokožky a mohou ovlivňovat rozvoj její suchosti.

Senioři

Již zmíněná sebostáza vede v seniorském věku k rozvoji některých příznaků suché kůže. Tento proces je nezadržitelný, ale vhodnou kosmetickou péčí jej lze zpomalit. Je nezbytné začít již v dospělosti. Pravidelná hydratační péče v rozsahu kategorií A až G je nezbytná. Módou posledních desetiletí je opalování. Tento trend přešel i do věku seniorů. Avšak sluneční záření se výrazně podílí na rozvoji solární hyperkeratózy, která je spojená s vysušováním a šupěním kůže.


Suchá kůže a některá kosmetická ošetření

Kosmetické salony nabízejí různé varianty ošetření suché pleti. Při nich by se vždy mělo počítat s tím, že suchá pleť je často citlivá. Proto se s ní nesmí experimentovat. V zájmu bezproblémového ošetření by vám kosmetička měla nabídnout vzorky, které si vyzkoušejte několik dnů před vlastním ošetřením. Mezi zcela nevhodné postupy ošetření suché pleti patří: Intenzivní čisticí kúry, napařování, používání tonik s alkoholem, silně parfémovaná kosmetika, ale také bezvodé přípravky typu vosku, vazelíny nebo parafínu. Velmi opatrně je třeba postupovat při aplikaci gelů. Jsou to přípravky s vysokým procentem vody a minimálním nebo žádným podílem tukových nebo hydratačních složek. Gel se u suché pleti nikdy nesmí aplikovat na závěr kosmetického ošetření a vždy musí být krytý vhodným krémem nebo maskou. Vyhýbáme se rovněž speciálním postupům, ke kterým patří například iontoforéza, laserové ošetření nebo použití jiných nevyzkoušených přístrojových metod.

Atopický ekzém

Cílem této závěrečné části není podat úplný výklad problematiky atopického ekzému, ale přiblížit klientům lékáren a kosmetických salonů onemocnění, které patří v ambulancích kožního lékaře k nejčastěji diagnostikovaným.Atopický ekzém je choroba, která je spojena se změnou zastoupení lipidů v kůži. V závislosti na jednotlivých jeho fázích se setkáváme i s projevy suché až extrémně suché pokožky. Diagnostika a léčba atopického ekzému patří do rukou zkušeného dermatologa a často vyžaduje intenzivní spolupráci nejen pacienta, ale i jeho okolí. To platí zvláště v dětském věku.

Atopický ekzém nebo atopická dermatitida ?

V praxi se setkáme s oběma pojmy. V klasifikačním seznamu nemocí se používá výraz atopická dermatitida, avšak alergologové se spíše přiklánějí k slovu ekzém jako ke stavu současného zvýšení hladiny imunoglobulinu IgE. Co je to atopie? Atopie je vrozená přecitlivělost (zvýšená vnímavost) organizmu na vnější alergeny a je zapříčiněna geneticky předurčenou nadměrnou tvorbou bílkoviny – imunoglobulinu třídy E (IgE).

Co je to atopie ?

Atopie je vrozená přecitlivělost (zvýšená vnímavost) organizmu na vnější alergeny a je zapříčiněna geneticky předurčenou nadměrnou tvorbou bílkoviny – imunoglobulinu třídy E (IgE). Tato protilátka aktivuje imunitní systém, což vede k rozvoji alergického zánětu.

Kde všude se atopie projevuje ?

Projevy atopie jsou dvojího druhu – lokální: bronchiální alergické astma, atopická konjuktivitida či alergická rýma nebo celkové: anafylaktický šok.

 

Je atopie dědičná ?

Ano. Pokud se některá z forem atopie projevuje u obou rodičů, je až 80% pravděpodobnost rozvoje atopických příznaků u jejich potomků. Pokud je atopikem jeden z rodičů, pohybuje se toto riziko mírně nad 50%. Lišit se však mohou formy atopie.

Mohou jednotlivé formy atopie přecházet jedna v druhou ?

Ano. Například osobě, která jako dítě trpěla atopickým ekzémem, mohou příznaky v dospělosti zcela vymizet, avšak projeví se nový druh atopie, kupříkladu alergická rýma. Nezřídka se mohou projevy kombinovat.

Je atopií potravinová alergie ?

Ne ve všech případech. Projevy potravinové alergie bývají často spojeny se zvýšeným IgE – typický znak atopie, ale není to pravidlem. Potravinové alergeny mohou zhoršit probíhající atopickou chorobu – například atopický ekzém.

Je alergie na včelí a vosí žihadlo typická pro atopii ?

Ano. Většina lidí po včelím nebo vosím jedu oteče kolem místa vpichu. Avšak osoby s atopickou dispozicí reagují zpravidla bouřlivěji, zejména při opakovaném bodnutí. Extrémním případem může být až celková šoková reakce.

Jaká je příčina atopického ekzému ? 

To, co atopik vidí na své pokožce zejména v akutním stádiu atopického ekzému, jsou typické projevy zánětu ve svrchních vrstvách kůže. Klasický atopický ekzém je spojen se zvýšenou tvorbou protilátek IgE proti alergenům vnějšího prostředí. Častými alergeny jsou prach, pyl nebo zvířecí epitelie. Zdravý člověk na ně nereaguje, avšak atopik může mít značné zdravotní problémy. Do této míry je atopický ekzém shodný s ostatními atopickými chorobami. Existují ale i odlišnosti typické pouze pro atopický ekzém. K nim patří změny v zastoupení tuků podílejících se na bariérové funkci kůže, poruchy funkce základních buněk pokožky – keratinocytů - nebo abnormální aktivita imunitních Langerhansových buněk v pokožce. Výzkum v této oblasti postupuje rychle kupředu a umožňuje nejen lepší pochopení tohoto onemocnění, ale i účelnější a dynamičtější léčbu.Průnik alergenu kůží, jeho vazba na IgE a následná aktivace žírné buňky, která podporuje rozvoj atopického zánětu.

Jak rozpoznat atopický ekzém ?

Diagnostiku je nutné svěřit do rukou odborníka. Tím je v první linii praktický lékař, který zpravidla odešle pacienta k dermatologovi pro další vyšetření. Na kůži atopika jsou patrné typické znaky, které nazýváme stigmata. Zdaleka ne všechna musí být přítomna současně.


Vzhled - světlé vlasy, modré oči

Reakce na tlak -  po podráždění kůže tupým předmětem se objevuje bílá čára (vyblednutí) na místo zarudnutí

Reaktivita kůže - je zvýšená, svědění

Reakce na chlad - rychlé zblednutí, zvýšení pocitu suchosti kůže

Rty - časté opary, praskání ústních koutků, suchost

Okolí očí - suchá, olupující se, začervenalá oční víčka, hnědavé kruhy pod očima

Dlaně - zmnožená kresba dlaňových rýh

Nehty - různé změny nehtů

Je nezbytné speciální vyšetření ?

Ano. Stanovuje se protilátkový profil, reakce na alergeny a stav kožní bariéry. V zásadě rozlišujeme atopický ekzém ve dvou formách: se zvýšeným IgE – extrinzická forma a bez zvýšeného IgE – intrinzická forma. Tyto formy je vhodné rozlišit i proto, že intrinzická forma mívá lehčí průběh. U malých dětí nemusí být alergologické a imunologické vyšetření průkazné.

Jak probíhá léčba ?

Léčba musí vždy odpovídat individuálnímu stavu atopického ekzému. Významnou roli hraje také věk pacienta.
Zatímco kojenecká formaatopického ekzému dominuje svými projevy v oblasti obličeje, u větších dětí přechází na ruce a do podkolenních nebo/a loketních jamek. Dospělý člověkmůže být postižen prakticky na jakémkoliv místě. Atopický ekzém přechází ve svá jednotlivá stádia – od akutního stavu až k chronické fázi se suchosti kůže jako dominujícím projevem. Akutní stavy se léčí modulací imunitní reakce pomocí kortikosteroidů. Jejich moderní varianty maximálně eliminují nežádoucí účinky. Postupně se dávky snižují a přidává se další terapie k dohojení. Specifickou léčbu představují imunosupresiva pimekrolimus a takrolimus. Terapii lze doplnit o fotoléčbu. Nezanedbatelnou roli hraje také klimatoterapie, která však již svým charakterem spadá i do oblasti preventivní.

Prevence atopického ekzému

Atopie jako vloha pro atopické choroby je geneticky vázaná. Současná lékařská věda neumí tento defekt odstranit. Vhodnými léčebnými a preventivními postupy lze dosáhnout omezení projevů nebo jeho posunutí do pozdějšího věku s mírnějšími symptomy.

Kojení jako nástroj prevence atopického ekzému ?

Na toto téma jsou dosud vedeny četné diskuze. Důkaz, že kojení zabrání vzniku projevů atopického ekzému, chybí. Genetická vazba tohoto onemocnění to do značné míry vylučuje.
Mnohé studie však poukazují na skutečnost, že výlučné kojení alespoň po dobu 6 měsíců pomáhá oddálit nástup příznaků atopického ekzému do pozdějšího věku a zmírnit jeho průběh. K tomu však přistupuje řada dalších faktorů, které by měly splnit matka a její okolí. Pokud matka nemůže z nějakého důvodu kojit, jsou k dipozici zvláště upravené náhrady mateřského mléka. Obsahují hypoalergenní naštěpené bílkoviny - oligopeptidy, které omezují riziko vzniku alergické reakce. Informaci o jejich typech a použití obdržíte u dětského ošetřujícího lékaře.

Doporuručení pro péči o atopickou kůži

Následující doporučení jsou určena především pro péči o suchou kůži atopika, avšak na radu lékaře je lze aplikovat ve všech stádiích atopického ekzému. V mnoha ohledech se kryjí s postupy péče o suchou neatopickou pokožku. Platí zásada, že změkčení ( pomocí emoliencií ) a pravidelná relipidace kůže jsou žádoucí ve všech fázích péče o kůži s atopickým ekzémem.

I pokožka atopika, která není postižena viditelným ekzémem, je sušší.

Výrazné změny teploty a vlhkosti zvyšují reaktivitu kůže.

Dítě je vhodné umývat 1 krát za 3-4 dny, místa zapářky dle potřeby, dospívajícímu a dospělému bez namáhavé a znečišťující práce postačí mytí celého těla1x za 2 dny.

Voda pro mytí by neměla být horká.

Vhodnější je sprcha než koupel v lázni. Procedura by měla trvat v rozpětí 3 – 5 minut.

Léčebná koupel s hydrofilním olejem by neměla přesáhnout 15 minut. Je doporučeno vyhýbat se mýdlům a pokud je jejich užití nezbytně nutné, jsou vhodné syndety – tekutá kyselá mýdla.

Pokožka se osuší po koupeli zlehka, mírná vlhkost pokožky je výhodou pro další aplikaci ochranného prostředku, zvyšuje se tak hydratace pokožky.

Po koupeli se aplikuje do 3 minut změkčující krém v/o (mastný) v lokalizaci na malé plochy a mléko v/o (mastné) na celé tělo. Prostředky se vtírají pouze lehce, jinak hrozí riziko podráždění atopické pokožky.

Krém nebo mléko se užijí kdykoliv matka získá pocit, že dítě má suchou kůži, tj. i několikrát denně, ale ne častěji jak 3 hodiny po předchozí aplikaci. To platí zvláště pro přípravky s ureou (močovinou).

Při výběru vhodného prostředku je doporučeno dbát rady kožního lékaře. Přednost mají přípravky v tubách před kelímky, protože bývají méně konzervovány a manipulace je hygienická. U registrovaného léčiva je jeho jakost a účinnost garantována státem.

Na atopickou pokožku nesmí přijít přípravky s parfémy.

Přednost mají přípravky s rostlinnými nerafinovanými oleji. Nedoporučuje se používat prostředky, které nápadně zdůrazňují, že jsou přírodní kosmetikou. Přípravky musí být testovány alespoň pro citlivou pleť. Každý má právní nárok na doložení důkazu, že přípravek je vhodný např. pro atopiky nebo že byl testován pro citlivou pokožku.

Je nezbytný pečlivý výběr pracích prášků. Některé jsou testovány dermatology a na obalu je tato informace uvedena. Při pochybnostech o kvalitě prostředku je vhodné požádat o doplňující informace od výrobce nebo distributora. Nejvhodnější formou komplexní informace je bezpečnostní list.

Nežádoucí reakce na přípravky musí být bez prodlení oznámeny lékaři.

Je vhodné se vyhýbat bazénům, které obsahují upravenou vodu s chlórem. Chlór může výrazně zhoršit atopii. U pitné vody z veřejné vodovodní sítě je toto riziko minimální.

Je nezbytné se vyhýbat dezinfekčním prostředkům, např. pro dezinfekci rukou. O volbě vhodného dezinfekčního prostředku při poranění dítěte by měl dopředu rozhodnout ošetřující lékař.

Oblečení musí být vzdušně, aby nedocházelo k intenzivnímu pocení. Je třeba se chránit před nadměrným svěděním pokožky, které vede ke škrábání a celkové iritaci.